fanfareblauwhuis.nl

Kerstconcert 18 december 2022

Het was een zeer geslaagd Kerstconcert met een gevarieerd muzikaal programma. Van verschillende secties van Fanfare Blauwhuis waren er solo optredens: Mariska op de bugel, Saakje, Wiebren en Djoeke op de hoorn en Douwe en Hilde op de euphonium. De drie jongste leerlingen lieten op de bugel van zich horen en het nieuwe Jeugdorkerst speelde mooie kerstnummers. Douwe en Anny ontvingen een gouden speld, omdat ze al meer dan 40 jaar geleden begonnen zijn met muziek maken. En dan nog het mooie optreden van het vocaal ensemble Flex! Prachtige zang van het koor zelf en samen met de Fanfare. Kortom een hele mooie muziek-middag in de St Vituskerk van Blauwhuis! Foto's op het tabblad van deze site.

Kerstconcert

 

Allemaal van harte welkom op het Kerstconcert van Fanfare Blauwhuis!!

Het beloofd een hele mooie middag te worden met een zeer gevarieerd programma.

Verschillende secties zullen in het zonnetje gezet worden door een solo optreden. Natuurlijk worden er verschillende Kerstnummers ten gehore gebracht.

Het vocaal ensemble Fleks! zingt nummers alleen, maar ook samen met de Fanfare.

Een speciaal optreden is er van het Jeugdkorps. Dit korps bestaat uit Jeugdmuzikanten van Parrega, Tjerkwerd en Blauwhuis. Ze repeteren elke vrijdagmiddag in de showroom van Sikke te Blauwhuis.

In de pauze is er een verloting.

Koffie en thee in de pauze, opbrengst voor de Sint Vituskerk.

Let op de aanvangstijd: 14.00 uur!

Zo kan iedereen, die dat wil voor de finale van het WK voetbal weer op tijd thuis zijn.

Koffieconcert in het Teatskehús

Na twee jaar afwezigheid, was er gelukkig weer een koffieconcert in het Teatskehús. In een mooi gevuld Atrium liet Fanfare Blauwhuis weer van zich horen met een mooi gevarieerd programma. Ook de drie nieuwe leerlingen speelden samen met dirigent en muziekleraar Roelof Bakker leuke liedjes. De dames hadden al 5 noten geleerd en dat was al een hele prestatie! Tevens was dit een mooie gelegenheid om alvast wat muziek van het kerstconcert te spelen.  Dit concert zal gehouden worden op zondag 18 december a.s. om 14.00 uur in de Sint Vituskerk te Blauwhuis. 

Allemaal van Harte Welkom!

Studiedag 30 oktober 2022

De jaarlijkse studiedag van Fanfare Blauwhuis was dit jaar  met alle secties in de showroom van Sikke. Zo kon er gezamenlijk gerepeteerd worden aan de stukken voor het koffieconcert in november en het kerstconcert in december. Op deze prachtige nazomerdag kon er buiten geluncht worden en ook de middagactiviteit tussen de repetities door, was buiten. Er moesten letters gezocht worden die na wat puzzelen, de naam van een mars van de Fanfare vormden.  Een zeer geslaagde studiedag!

Start seizoen 2022-2023

 

Na 3 repetities moest Fanfare Blauwhuis alweer vroeg op zaterdagochtend 3 september aantreden. Bij de start van de Hemdykrintocht Te Blauwhuis werd vrolijke muziek gespeeld en werden de wandelaars muzikaal uitgezwaaid. Natuurlijk ontbrak het nummer : "You never walk alone" niet op het repertoire. Een mooie start van het nieuwe seizoen. Op de agenda staan weer leuke optredens waar weer volop voor geoefend kan worden. Ook dit jaar staat de Fanfare weer onder leiding van dirigent Roelof Bakker.

Derde Prijs

Een prachtige zonovergoten dag op het Bert Haanstra Festival te Diever op 25 juni jl. Koperkabaal en Fanfare Blauwhuis beklommen het podium en waren na afloop tevreden over hun optreden van ongeveer 20 minuten. Het juryrapport was voor beide korpsen positief. Koperkabaal had net 1 punt meer en nam de derde prijs mee naar huis. Een mooie afsluiting van het muzikale seizoen voor het jeugdkorps. Top gedaan!

Jeugdkorpsenfestival

Op zaterdag 18 juni organiseerde Fanfare Blauwhuis het Jeugdkorpsen-festival in de pastorietuin te Blauwhuis. Een prachtige zomerse dag met drie fantastische optredens op het podium van het beroemde Blauhúster Túnfeest.  De presentatie was in handen van Hilde en Sikke en dat kunnen zij zeker vaker doen! Excelsior XS van Schraard mocht beginnen en dat was een mooi verzorgd optreden. Daarna was Jong Excelsior Nijland aan de beurt en ook zij lieten mooie muziek horen. Tot slot was Koperkabaal, een mix van jeugdleden en Fanfare Blauwhuis leden, aan de beurt. De vier "proeflessers" op de bugel lieten ook van zich horen. Een topprestatie van de dames om na een paar lessen al enkele liedjes voor het publiek te spelen. Samen met drummer Jurre van Koperkabaal, klonk het helemaal geweldig.  Tot slot bedankte voorzitter Douwe de Jong de jeugdkorpsen, het publiek, de presentatoren en de organisatie van dit festival, wat zeker voor herhaling vatbaar is. Meer foto's bij het tabblad foto's van deze site.

Fanfareconcours Diever

 

Op zaterdag 25 juni gaat Fanfare Blauwhuis meedoen aan het Fanfareconcours Bert Haanstra te Diever. 

Bert Haanstra's film Fanfare is een mijlpaal voor de Nederlands filmgeschiedenis. In Diever herleeft het muziekconcours van 64 jaar geleden, dat centraal stond in deze film.

De organisatie heeft besloten om het concours op de middag te houden, omdat er op de ochtend meestal weinig publiek was. Zo hopen ze dat alle korpsen goed bezocht worden tijdens hun optreden.

Fanfare Blauwhuis is al druk aan het repeteren met vlotte, muzikale nummers voor dit optreden.

Een drukke juni maand voor de leden, omdat er ook meegewerkt zal worden aan het "iepen loft spul Vinea Domini". Het openluchtspel vertelt het verhaal van de zeilkampen voor katholieke jongeren, die vanaf eind jaren 50 gehouden werden bij de Blauhúster Puollen.

Op 15 augustus zullen er zoveel mogelijk Fanfareleden die niet op vakantie zijn, de Mariaherdenking te Greonterp muzikaal ondersteunen.

De eerst repetitieavond is op dinsdagavond 23 augustus.

Deze keer is de start op een dinsdag, omdat er al weer gauw een optreden is, nl. spelen bij de Hemdykrintocht op 3 september.

Kortom allemaal leuke en verschillende activiteiten!

 

4 maaie betinking 2022

Dit jaar was Fanfare Blauwhuis weer te horen tijdens de 4 mei herdenking. Diverse koralen werden gespeeld  en Remembrance Day werd ten gehore gebracht. Speciaal dit jaar was het Oekraïnse volkslied. Anneke speelde de Taptoe bijzonder mooi op de trompet. De herdenking werd afgesloten met het Nederlands- en Fries volkslied. Het was een mooie, indrukwekkende viering.

ONFK Drachten

De jury beloonde het optreden op het ONFK van Fanfare Blauwhuis met de tweede prijs! De jury had genoten van de mooie homogene klank van de Fanfare, de mooie lijnen in het werk dat vol overtuiging werd uitgevoerd. De Fanfare is natuurlijk superblij met de positieve juryrapporten en gaat een feestje vieren op de eerstvolgende repetitie. 

Try-out concert

Zondag 27 maart j.l. organiseerde Fanfare EMM uit Oudega SWF een try-out concert in de Mande te Nijland in voorbereiding van deelname aan de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen. De try-out was naast de uitvoering van diverse werken door alle orkesten vooral een fijn weerzien van elkaar. Met een goed gevulde zaal was het weer genieten van alle uitvoeringen door de orkesten die uitkomen in verschillende divisies. Fanfare Blauwhuis speelde "Cardigan Bay" van Jacob de Haan. Na afloop was dirigent Roelof Bakker tevreden over het eerste optreden in 2 jaar. De aankomende weken gaan we nog de puntjes op de ‘I’ zetten voor onze uitvoering op 8 April tijdens het ONFK dat gehouden zal worden in de Lawei te Drachten.

Dyn Podium

Zaterdag 26 maart j.l. werd het Solistenconcours Dyn Podium gehouden in de Gasthuiskerk in Bolsward. Van Fanfare Blauwhuis deden Jan Yeme  (trombone) en Piet (bes bas) samen met Hilde (euphonium) aan mee. Jan Yeme speelde "Concerto" en kreeg een mooi verslag van de jury.  Het duo de Jager speelde "Perhaps Love", met begeleiding van Edith Bakker op piano.  Ze wonnen met dit optreden een derde prijs bij de ensembles. Dyn Poadium werd georganiseerd door de Federatie van Muziek en Zang in de Gemeente Súdwest-Fryslân Femuza in samenwerking met Kunstencentrum Atrium. Maar liefst 61 nummers passeerden de revue tijdens een parade, festival en het concours. De deelnemers aan het festival ontvingen een verslag en de optredens van deelnemers aan het concours werden gewaardeerd in punten.  De jury werd gevormd door Sipko Feikens en Jannie Reijenga.

Kerstconcert 2021

Wegens de laatste maatregelen en de vele besmettingen hebben we besloten om het kerstconcert wat op zondag 19 december zou worden gehouden niet door te laten gaan.      We blijven vooruit kijken en nieuwe plannen maken!

Studiedag 

Op 31 oktober 2021 werd de jaarlijkse studiedag gehouden voor Fanfare Blauwhuis. Na een gezamenlijke opening bij Sikke in de garage, gingen de verschillende secties repeteren met een gastdocent. Nieuwe muziekstukken werden verkend en belangrijke 'loopjes' geoefend. Na de soep en broodjes werd de muzikale dag geza-menlijk voortgezet in de oefenruimte bij Sikke.

De dag werd afgesloten met een borrel en een heerlijk stamppot buffet. De dirigent was zeer tevreden over deze studiedag, sommige muziekstukken waren echt opgeknapt zo liet hij de leden weten. De Fanfare is natuurlijk druk bezig met het oefenen voor het kerstconcert dat op zondag 19 december a.s. om 15.00 uur gehouden zal worden in de Sint Vituskerk te Blauwhuis.       Meer foto's in het archief.

 Van Harte Gefeliciteerd!!

 Anneke slaagde voor haar D examen!  Sanne en Mariska slaagden ook voor het D examen! Hiltsje en Eline beide voor het B examen! En Avina haalde het A diploma!

Fanfare Blauwhuis is erg blij met deze toppers!

Dodenherdenking 2021

Omdat het door corona niet mogelijk was om vanuit de omliggende dorpen naar de Dodenherdenking in Blauwhuis te komen, togen de blazers van de Fanfare op 4 mei zelf naar Westhem, Wolsum en Greonterp.

Vanwege de harde wind was de viering in Blauwhuis in de Sint Vituskerk. Zo kon iedereen via een live stream Mariska de taptoe horen spelen.

In Blauwhuis stond Anneke in de Sinsmar, Eva was in de Sylroede te horen en Sanne speelde in de Gerben Rijpmastrjitte. 

Bij de klokketoer in Greonterp was het de eer aan Douwe om voorafgaand aan de 2 minuten stilte het taptoe-signaal te blazen. Op 5 mei stond een prachtige foto van Douwe samen met de klokkenluider op de voorpagina van de Leeuwarder Courant. 

Hilde had een mooi beschut plekje bij de kerk in Wolsum. Ina was te horen in Westhem. Prachtig dat de bekende melodie op 4 mei door verschillende blazers en instrumenten ten gehore werd gebracht. Dit was de tweede keer dat de herdenking op een andere, maar waardevolle manier gevierd werd.

Volgend jaar hopen we weer met de hele Fanfare de koralen en de volksliederen te kunnen spelen.

En toen werd het herfst 2020...

De individuele muzieklessen in volle gang en de repetities op onderlinge afstand begonnen een beetje te wennen. Met de verscherping van de maatregelen in verband met Covid-19 die groepsgrootten tot maximaal30 personen voorschreef, konden we vanaf oktober nog met driekwart van onze leden repeteren. Een wisselrooster bracht de oplossing, maar sinds zich in Blauwhuis en omgeving verscheidene besmettingen hebben voorgedaan is samen musiceren binnen de fanfare voorlopig weer helemaal stilgevallen. Gevolg was ook dat de jeugd dit najaar niet eens is opgestart met Koperkabaal. 

En dat in het jaargetijde waarin we anders juist zo druk zijn met ondersteunen van Sint Maarten- en Sinterklaasvieringen en studiedagen en andere repetities voor het altijd zo sfeervolle kerstconcert in de Sint Vituskerk! Het is voor het eerst sinds 2007, het jaar voorafgaand aan onze officiële oprichting in 2008, dat Fanfare Blauwhuis daar het muzikale jaar niet mee afsluit. Het trio Vocal Roses uit Oudemirdum had dit jaar te gast zullen zijn, gelukkig is deze bereid samen met ons vooruit te zien naar betere tijden, waarin we weer met elkaar zullen kunnen musiceren voor publiek. Wat zien wij reikhalzend uit naar het moment dat wij weer op blijde toon van ons mogen laten horen. 

Weer repeteren!!

Op vrijdagavond 28 augustus was de eerste repetitie van Fanfare Blauwhuis in sporthal de Singel. Het bestuur had van te voren een protocol Covid-19 naar alle leden gestuurd en zo kon er op een veilige manier met elkaar muziek gemaakt worden. Natuurlijk was dat even wennen, repeteren met afstand van je muziekmaatje klinkt toch net even anders. Maar wat zijn we blij dat we weer met elkaar kunnen spelen!  Het eerste optreden staat ook alweer in de agenda. Op zaterdagavond 12 september tijdens een speciale viering op de open monumentendag in de pastorietuin te Blauwhuis. De viering begint om half 8

Allemaal van harte welkom!!

Muziekdiploma's

Wat super dat er weer veel leerlingen van Fanfare Blauwhuis zijn geslaagd voor een muziekdiploma:

Fardau, Jesse, Jelmer, Wytze, Hilde, Eva, Sikke, Stefan, Jan Yeme en Ylse!!

Van Harte Gefeliciteerd allemaal!! Top gedaan!!

Alle leerlingen spelen ook in ons jeugdorkest Koperkabaal.

De proeflesleerlingen zullen op een later tijdstip nog van zich laten horen.

Wij zijn benieuwd naar hun eerste optreden en wensen alle leerlingen in het nieuwe seizoen weer veel succes met de lessen.

Muziekfestival

Op vrijdagavond 3 juli was de afsluiting van het seizoen 2019/2020 voor leden van Fanfare Blauwhuis en Koperkabaal. De activiteitencommissie had voor een prachtig festivalterrein gezorgd. Na het openingswoordje van de voorzitter barste het muziekfestival los. Diverse elpees werden gedraaid. Het repertoire was zeer divers van Bee Gees tot Zoek de Zeep van Bert en Ernie.  De pizza's van foodtruck Pizza met Pazzi vielen goed in de smaak en de salade met feta was heerlijk.  Een mooie afsluiting van het muziekjaar, dat abrupt afgebroken werd door corona. Achter de schermen is het bestuur alweer druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe jaar en iedereen hoopt dat er dan door de leden zelf weer muziek gemaakt kan worden. 

Donateursactie

Normaal gesproken heeft Fanfare Blauwhuis in april haar jaarlijkse donateursactie. Vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis hebben we besloten de actie uit te stellen. De bijdragen die automatisch geïncasseerd worden zullen in juni afgeschreven worden. Indien mogelijk komen wij in juni voor contante bijdragen langs de deuren. Mocht het zo zijn dat ook in juni de maatregelen van het RIVM het niet mogelijk maakt de bijdragen op te halen, dan informeren wij hierover op deze site en op www.blauhus.nl.

Beste leden,

Ook wij zijn genoodzaakt alle activiteiten van de Fanfare tot 6 april af te zeggen. Dit houdt in geen repetities en ook de ALV zal op een ander tijdstip plaats vinden. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan houden we jullie via de mail op de hoogte. Daarnaast vervallen de muzieklessen. Contact hierover graag via de docent.

Pas goed op elkaar.

Het bestuur van Fanfare Blauwhuis

Leerlingenconcert

In een mooi gevuld Atrium konden de bezoekers genieten van een prachtig leerlingenconcert.  Het was een veelzijdig programma met leerlingen op drum, saxofoon, trombone, bariton, trompet, bugel of hoorn. De presentatie werd op een mooie, verfrissende manier gedaan door Tanja Altena. Prachtig om zoveel muzikaal talent van beginnende tot gevorderde leerling te horen spelen op deze middag. Fanfare Blauwhuis is maar wat trots op deze leerlingen. Natuurlijk liet Koperkabaal ook van zich horen en werd de gewonnen beker tijdens het Femuza Jeugdfestival door dirigent Roelof Bakker getoond aan het publiek.

Foto's van het concert staan bij het tabblad foto's op deze site.

Beker voor Koperkabaal

Het optreden van Koperkabaal tijdens het FEMUZA JeugdFestival op 18 januari 2020 te Nijland, werd beloond met de eerste prijs! Het jeugdorkest had een prachtige klank en speelde ritmisch prima stond in het juryrapport. Het jongste lid nam na afloop van het festival de beker in ontvangst. Een topprestatie van het orkest en bijzonder knap om dit optreden zo verzorgd neer te zetten na de drukke decembermaand. En ook nog een mooi optreden gewonnen: op vrijdagavond 12 juni in het Theater Sneek, samen met alle winnaars van de andere FEMUZA festivals. 

Op weg naar het kerstconcert.

Wat een activiteiten voor Fanfare Blauwhuis de laatste tijd! Als allereerste natuurlijk het Survento Festival te Surhuisterveen. In rock & roll kledij hebben we daar een mooi optreden gegeven. Nummers van Abba, Grease en Queen werden ten gehore gebracht met een gastoptreden van "Freddie Mercury" als verrassingsact. Fanfarelid Jan Yeme had een mooie passende powerpoint presentatie bij de muziek gemaakt. Het optreden werd gewaardeerd met een prachtig juryrapport. U kunt het optreden bekijken op You Tube: SFF2019 | Fanfare Blauwhuis o.l.v. Roelof Bakker | C-groep.

Op de repetitie daarna werden 3 nieuwe leden van harte welkom geheten: Marcus en Hiltsje op trompet en Eline op bugel. Agatha had voor iedereen een stapeltje kerstmuziek klaar, wat altijd weer een heel karwei is.  Ook stond de studiedag van 23 november geheel in het teken van de muziek voor het kerstconcert. 's Ochtends repeteerden de verschillende secties in school of bij Sikke in de garage o.l.v. een muziekdocent. Na de lunch die in Siesa werd genuttigd, ging het korps weer samen repeteren in de showroom van Sikke. Iedereen hoorde van elkaar dat de kerstmuziek er al aardig in zit.  Op 30 november was de jaarlijkse snertactie. Om 12 uur waren alle bakjes verkocht en was de actie geslaagd, mede door de inzet van alle verkopers.

We hopen dat u allemaal weer komt op het jaarlijkse kerstconcert van de Fanfare. Deze keer met het musicalkoor MusicAlive, waar twee inwoners van Blauwhuis in meezingen. Natuurlijk laat Koperkabaal ook weer van zich horen. Tot dan!

Koffieconcert

Ook dit najaar gaf Fanfare Blauwhuis weer een koffieconcert in het Teatskehús. Het mooi gevulde atrium genoot onder het genot van een kopje koffie van de muziek. Er was een afwisselend programma samengesteld met rustige nummers, rock en roll muziek en natuurlijk ontbrak een mars niet. Voor de Fanfare was dit een mooie gelegenheid  om de muziek te laten horen die voor het Survento Festival te Surhuisterveen op het programma staat.  Het thema is dan rock en roll. Dit zal aan de keding van de korpsleden te zien zijn en er zal nog een bijpassende act worden ingestudeerd. De rock en roll muziek klonk in ieder geval al heel goed!

Misse op'e Terp

 

Op 15 september 2019 verleende Fanfare Blauwhuis haar medewerking aan een speciale Eucharistieviering van de Sint Vitusparochie. De mis werd gehouden bij de Greonterper toren en was een onderdeel van het Jubileumjaar "150 jier Sint Vitustsjerke en Tsjerkhof".

De Fanfare, deze ochtend onder leiding van gastdirigente Jeanette Valkema, ondersteunde de samenzang en speelde mooie koraalachtige muziek. Tot slot werd een repertoire van ABBA ten gehore gebracht, wat voor deze mooie openluchtviering een feestelijk einde was.

Jeugd

Ook dit jaar deden er weer enkele leerlingen hun best om een muziekdiploma te behalen. Op de foto een stralende Anneke, die geslaagd is voor haar C-diploma. Marcus op trompet, Hiltsje en Eline op bugel behaalden hun A-diploma. Van Harte Gefeliciteerd allemaal!!

Na de zomervakantie beginnen Maaike en Avina op bugel met hun muzieklessen. Heel veel succes en blaasplezier meiden!!

Koperkabaal kwam thuis met een prachtig juryrappor van het optreden tijdens het Jeugdfestival in de Harmonie te Leeuwarden. De solistenprijs werd gewonnen door Doutzen! Zij speelde een prachtige solo op de sopraansaxofoon. Van Harte Gefeliciteerd!! 

Leerlingenconcert

Wat een jeugdig muzikaal talent tijdens het leerlingenconcert van 23 mei jl. Koperkabaal opende dit concert met nieuwe ingestudeerde muziekstukken met het thema Water. Deze muziek zullen zij spelen op het Jeugdmuziekfestival te Leeuwarden op 29 juni a.s. Daarna was het de beurt aan de AMV'ers van de Sint Gregorius basisschool. Enthousiast werden er liedjes gezongen en ritme's op de boomwhackers gespeeld. Ook werd er op de blokfluit en het keyboard gespeeld. De vier proeflesleerlingen lieten horen dat ze na een paar lessen al heel veel noten op de bugel of trompet konden spelen. Er werd ook al solo gespeeld door de 4 meiden, super knap gedaan! Tot slot speelde Koperkabaal nog een lied en wij wensen het jeugdorkest veel succes op het festival.

Deadebetinking 2019

Ook dit jaar verleende Fanfare Blauwhuis weer haar medewerking aan de Dodenherdenking die georganiseerd werd door Deadebetinking Blauhûs. Dit jaar werd in het bijzonder de roofmoord op Hantje Zijlstra herdacht en werd in Fiifhûs gehouden. Diverse koralen werden gespeeld toen de stille tocht vanaf de plek waar de overval had plaats gevonden aan kwam lopen naar de herdenkingsplaats. De Last Post werd dit jaar voor het eerst gespeeld door onze jonge trompettiste Anneke. Hulde voor de solo bij deze indrukwekkende herdenking. Na de twee minuten stilte werd het Wilhelmus en het Fries Volkslied gespeeld. Meer informatie over deze herdenking kunt u vinden op de facebooksite van Deadebetinking Blauhûs.

Proeflesleerlingen

Drie leerlingen zijn begonnen met de proeflessen.Brecht en Maaike spelen op de bugel en Nieke op de trompet . Ook door samenspel met muziekleraar Roelof klinkt het meteen in de eerste les al prachtig. Op donderdagavond 23 mei is het eerste optreden al. Ook de AMV'ers van de Sint Gregorius basisschool laten dan horen wat ze allemaal geleerd hebben tijdens de muzieklessen. Komt u ook luisteren?  Donderdag 23 mei om 18.30 uur in sporthal de Singel. 

Solistenconcours

Op zaterdag 2 maart was het 50e solistenconcours van Femuza in de Gasthuiskerk te Bolsward. Van Fanfare Blauwhuis deden er 8 jeugdleden mee. Mare speelde prima solo op de saxofoon. De zussen Sanne op trompet en Mariska op de bugel, vormden samen een mooi duo. Eva, Sikke en Hilde speelden met zijn drieën prachtig op de bugel. Anneke op trompet en Stefan op de bugel speelden samen een mooi duet. Ook was fanfare lid Jan Yeme de hele middag aanwezig. Deze keer niet met zijn trombone, maar als medewerker en haalde zo weer een aantal uren voor zijn maatschappelijke stage.

Na afloop was er voor iedereen een prachtig juryrapport. Het duo Anneke en Stefan mocht zelfs een beker mee naar huis nemen voor de tweede prijs ensembles. Top gedaan!

Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie mooie optreden.

Voorjaarsconcert

Op zaterdagavond 9 maart is er een speciaal concert waar de korpsen van de buurdorpen Parrega, Tjerkwerd en Blauwhuis zullen optreden. Het jeugdkorps van Parrega, Nije Noaten, zal ook van zich laten horen. De toegang is gratis en de Fanfare speelt om half tien. Voor CMV Excelsior Parrega en Fanfare Blauwhuis is het een try out concert voor het Femuzafestival dat op 23 maart zal plaats vinden. Dit festival waar 14 korpsen aan mee zullen doen, is in de Utherne te IJlst. Daar treedt de Fanafare om 19.50 uur op. Na afloop van het festival, rond 22.10 uur, zal de winnaar bekend gemaakt worden en zullen de juryrapporten worden uitgedeeld.

Voor beide optredens is iedereen van harte welkom.

Koperkabaal

Het optreden op het Femuza Jeugdkorpsen Festival werd gewaardeerd met een prachtig jury rapport! Dit keer geen prijs, maar wel heel goed gespeeld. Een orkest met een mooie klank, dat is toch wel een prachtig compliment van een vakkundige jury.

Het jeugdkorps van Fanfare Blauwhuis is alweer druk aan het repeteren voor de volgende optredens. Op zondag 17 februari zijn ze te horen in het Teatskehûs.

Op zaterdag 2 maart verlenen ze hun medewerking aan een extra feestelijke en muzikale viering in de 150 jarige Sint Vituskerk. Deze carnavalsviering begint         's avonds om half 8.

Femuza Jeugdkorpsen Festival 

Met negen deelnemers is het Jeugdkorpsenfestival van Femuza zaterdag 19 januari in De Mande te Nijland weer prima bezet. Alle jeugdorkesten brengen een programma van 20 minuten en worden beoordeeld door vakjury Sijtze van der Hoek uit Veenhuizen. De jury wijst een winnaar aan en wint een optreden tijdens het Galaconcert van Femuza op 21 juni in Theater Sneek. Zou het ons jeugdorkest Koperkabaal lukken om voor de derde keer op rij deze prijs in ontvangst te nemen? Ze mogen als laatste optreden om 17.35 uur tot 17.55 uur. Daarna zal bekend worden gemaakt wie er dit jaar met de beker naar huis gaat. We wensen Koperkabaal heel veel succes!!!!

Kerstfeest Wolsum

Op eerste kerstdag was er een sfeervolle kerkdienst te Wolsum. Samen met de kinderkerk werd er kerstfeest gevierd. Een groepje leden van Fanfare Blauwhuis nl. Maaike, Ylze, Jelke, Jan Yeme, Hilde, Eva, Sanne en Mariska speelden prachtige kerstliedjes tijdens de viering. Bijzonder knap van deze jeugdleden om samen een mooi orkestje te vormen. Leerling Fardau speelde ook kerstliedjes op de bariton. Na de zomervakantie is ze begonnen met muziekles en nu al haar eerste solo optreden.  Prachtig klonk het en het publiek gaf haar na elk liedje en het jeugdorkestje een verdiend applaus.

Gouden Speld voor Watze Post

Tijdens het Kerstconcert van Fanfare Blauwhuis heeft trompettist Watze Post een Gouden Speld van de Organisatie van Muziekverenigingen in Friesland gekregen. Watze is al 40 jaar actief in de muziek en lid van de muziekbond. Fanfare bestuurslid Teake Rijpma spelde de onderscheiding, in de vorm van een pompeblêd met G-sleutel, op.  Op 12-jarige leeftijd is Watze  begonnen bij het korps te Welsrijp, later werd hij lid van de blaasorkesten Sterrekiekers en Swalkers. Ook was hij medeoprichter van Fanfare Blauwhuis, waar hij nog elke donderdagavond met veel plezier speelt. Tevens is hij vaak gastspeler voor optredens bij andere korpsen. Watze was blij en verrast met de onderscheiding en vond het een eer om deze tijdens het prachtige kerstconcert opgespeld te krijgen.

Kerstmarkt in Blauwhuis

Vrijdagmiddag 14 december was het één en al gezelligheid in Blauwhuis. Op verschillende plaatsen in het dorp waren kerstactiviteiten georganiseerd. In het Atrium van het Teatskehús was een leuke knutselactiviteit voor de kinderen. Er was ook warme chocolade melk met een stukje kerstbrood voor de liefhebbers. Enkele Fanfare leden speelden daar bekende Kerstmuziek. Stille Nacht, Komt allen tezamen, Jingle Bells eigenlijk alle Kerstnummers uit het koralenboekje werd door het kleine muziekgroepje gespeeld.  Een mooie activiteit die door velen werd gewaardeerd.

Sinterklaas in Blauwhuis

Op woensdagmorgen 5 december kwam Sinterklaas samen met zijn Pieten aan in Blauwhuis. Net als vorig jaar waren ze met het skûtsje naar Blauwhuis gereisd. Op het skûtsje zaten enkele leden van de Fanfare Sinterklaasliedjes te spelen. Nadat Sinterklaas op de Opslach welkom was geheten, liep iedereen in optocht naar De Singel waar het grote Sinterklaasfeest werd gevierd. Daar zong iedereen mee met liedjes die gespeeld werden door Koperkabaal, die speciaal voor deze gelegenheid allemaal een Zwarte Pietenmuts droegen. Sinterklaas genoot van de muziek van het jeugdorkest en bedankte hen hartelijk voor de muzikale omlijsting van het mooie feest.

Kerstconcert 2018

 

Op zondag 16 december bent u allemaal van harte welkom op het kerstconcert van Fanfare Blauwhuis.

Dit jaar met medewerking  van Piter Wilkens. Met de band Okke Hel stond Wilkens vanaf 1979 aan de basis van de Friestalige popscene. In 1986 ging hij solo en nog steeds staat hij in muzikaal Friesland aan de top. Piter zingt uitsluitend in het Fries of in aan het Fries verwante dialecten. 
Hij treedt solo op, maar ook met begeleidingsband, een plaatselijk korps, een bigband of een koor. In cafés, op festivals of in theaters. Hij deelde het podium onder anderen met De Kast, Rients Gratama, Anneke Douma, Gé Reinders en het Noord Nederlands Orkest.  En deze zondag dus solo en  met begeleiding van Fanfare Blauwhuis.

Natuurlijk ontbreekt een optreden van het jeugdorkest Koperkabaal niet op dit concert. Ze repeteren elke donderdagavond in de Sint Gregoriusbasisschool.  

Kortom een prachtig afwisselend programma in de Sint Vituskerk te Blauwhuis. Een mooi concert in deze kerk die dit jaar het 150 jarig jubileum viert van kerk en kerkhof. 

In de pauze  verzorgen zij de koffie, thee en limonade. De Fanfareleden komen dan langs met loten. 

Het concert begint om 15.00 uur.

Toegang is gratis!

 

Koffieconcert 18 november 2018

Op zondagmorgen 18 november jl gaf Fanfare Blauwhuis een koffieconcert in het Atrium van het Teatskehús. Voor de nieuwe leden was dit het eerste optreden. Mare,  Sikke, Hilde, Wytze, Jelmer en Eva van ons eigen jeugdorkest en Stefan en Elske spelen ook al weer een poosje met het orkest mee. Ook projectleden Sikke en Wiebe komen tot het kerstconcert elke donderdag weer mee repeteren. 

Allereerst werden er enkele koralen gespeeld. Daarna waren de instrumenten warm en kon het officiële programma beginnen. Popmuziek, musicalnummers en klassiek werk werden ten gehore gebracht, kortom er werd een afwisselend programma neergezet. Natuurlijk klonk er een mars tot slot en dat dit zeer gewaardeerd werd was te horen aan het meeklappen van het publiek.

In haar dankwoordje zei Maestro Candida dat ze had genoten van het optreden en dat ze zeker met een aantal mensen van het tehuis op het kerstconcert zal komen. Dit concert zal gehouden worden op zondagmiddag 16 december om 15.00 uur in de Sint Vituskerk te Blauwhuis.

Diploma's

Maar liefst negen leerlingen zijn geslaagd voor hun muziekdiploma!! Allemaal van harte gefeliciteerd! Eva, Sikke en Hilde: Bugel diploma A ;  Wytse, Jelmer: Trombone diploma A;  Mare: saxofoon diploma A;  Ylze: saxofoon diploma B;  Jan Yeme: Trombone diploma B; Nynke: Slagwerk diploma C.  Het diploma van Nynke werd op een hele bijzondere manier behaald, nl. onder begeleiding van Fanfare Blauwhuis.  Dit was tevens de slotavond van het seizoen en werd afgesloten met een hapje en drankje voor alle leden.

Deadebetinking 2018

Ook dit jaar verleende Fanfare Blauwhuis weer haar medewerking aan de Dodenherdenking te Blauwhuis. Diverse koralen werden gespeeld toen de stille tocht vanuit het centrum van Blauwhuis naar het kerkhof kwam lopen, waar de Dodenherdenking werd gehouden.  

The Last Post werd dit jaar voor het eerst gespeeld door onze jonge trompettist Minicus. Hulde voor de solo bij deze indrukwekkende herdenking. Na het plechtige Wilhelmus werd ook nog het Fries Volkslied gespeeld.  Meer over de Dodenherdenking kunt u vinden op www.blauhus.nl.

“10 jaar Fanfare Blauwhuis ”

Op 07-07-2007, het 25-jarig jubileum van De Swalkers, speelde er een jeugdorkest op het podium in de tuin van St. Vituskerk. Een samengesteld orkest met een viool, gitaar en keyboard tussen de blaasinstrumenten. Het was een succes, en aanleiding om in december 2007 met een echt orkest in fanfare-bezetting een kerstconcert te organiseren. Dat concert was voor een aantal muzikale enthousiastelingen de bevestiging, dat het na jaren van voorbereiding, de moeite waard zou zijn weer een muziekkorps in Blauwhuis op te richten.

Er werden spijkers met koppen geslagen.  Iedereen die ooit een muziekinstrument had bespeeld werd aangespoord mee te doen, er werden in nauwe samenwerking met de muziekschool in Sneek muzieklessen georganiseerd, en in samenwerking met de St. Gregoriusschool en het Centrum voor de Kunsten werden de AMV-lessen nieuw leven ingeblazen. Erwin Schippers, nieuw in Blauwhuis, was enthousiast en werd de nieuwe dirigent. Muziekinstrumenten en bladmuziek werden aangeschaft en het korps kon los.

Op 19 mei 2008 werden de statuten van Fanfare Blauwhuis ondertekend. Menigeen zal gedacht hebben “eerst zien, dan geloven”, want zo goed ging het niet in de wereld van de blaasmuziek. Maar zie, 10 jaar na dato heeft Blauwhuis een volwaardig muziekkorps en zelfs een fantastisch jeugdkorps. Met het 22 leden tellende Koperkabaal is een deel van de visie van Fanfare Blauwhuis bereikt; kinderen in aanraking brengen met muziek.

Blauwhuis heeft iets om trots op te zijn en reden voor een feestje.

Ter ere van haar 10e verjaardag organiseert Fanfare Blauwhuis een jubileumconcert voor en door het dorp, met als thema Maestro.

Maestro is voor sommigen bekend van het t.v.-progamma. Het is een programma  waarin bekende Nederlanders een orkest dirigeren. In het programma is te zien hoe de dirigenten gecoacht worden en hoe lastig het is een orkest de muziek te laten spelen zoals de dirigent het wil.We hebben drie markante dorpsgenoten bereid gevonden aan ons Maestro-concert mee te werken. Rein Brandsma, Candida de Wijs en Sicco Rypma zullen hun dirigeertalenten tonen. Zij worden gecoacht door professionele dirigenten en net als in het t.v-programma zullen tijdens het concert korte fragmenten te zien zijn van verschillende momenten in hun voorbereidingsperiode.

U bent van harte uitgenodigd bij Maestro op 9 juni in Theater De Singel. Reserveer deze datum in uw agenda, en laat ons er samen een mooi feest van maken. Wij hebben er zin in!

Bestuur Fanfare Blauwhuis

Leerlingenconcert Fanfare Blauwhuis 22 april

Prachtig weer was op het op deze zondagmiddag, toch zat het Atrium van het Teatskehûs helemaal vol voor het Leerlingenconcert. Bijna alle leerlingen van Fanfare Blauwhuis die les hebben deden mee. De jonge slagwerkers die net begonnen zijn en Nynke die op 28 juni diploma C slagwerk gaat doen.  Jan-Yme en Ylze gaan voor hun B-diploma en Hilde, Wytze, Jelmer, Sikke, Eva en Mare voor hun A-diploma. Fanfare Blauwhuis wenst alle diploma kandidaten heel veel succes!   Het saxenkwartet "de Kwartetters" liet ook nog van zich horen op het leerlingenconcert. Al met al was het een zeer geslaagde middag met een prachtig gevarieerd programma!  Foto's kunt u vinden in het fotoarchief van deze site.

Muziek Marathon "De toan hâld oan"

Zaterdag 10 maart deed een groep leden van Fanfare Blauwhuis mee aan de muziek marathon in Wyckel.  De Fanfare leden moesten een half uur spelen en tussen de liedjes door "de toan oan hâlde". Speciale nummers die op extra repetities waren ingestudeerd werden in het dorpshuis Irena ten gehore gebracht.  Twee confetti kanonnen werden  tijdens het optreden afgeschoten. Friese attributen kwamen te voorschijn tijdens het lied "Lit jim gean", dat prachtig werd gezongen door trompettist Watze. Als toegift werd 'I saw the light" nog een keer gespeeld.  

Voorspeel middag

Dinsdagmiddag 20 februari werd de jaarlijkse voorspeel middag op de Sint Gregorius basisschool gehouden. Leerlingen van Fanfare Blauwhuis speelden een stukje in de klas op hun eigen muziekinstrument.  Muziekdocenten Roelof en Erwin vertelden nog iets over de muzieklessen en het jeugdorkest Koperkabaal. Belangstellende leerlingen kunnen 5 gratis proeflessen krijgen en een instrument mee naar huis om thuis te oefenen. In april volgt er dan een klein concert, waar de nieuwe leerlingen hun eerste muzikale talenten kunnen laten horen. 

Carnaval

Een aantal leden van Fanfare Blauwhuis speelden tijdens de carnavalsmis op 10 februari jl. in de Sint Vituskerk te Blauwhuis.  Met de bekende Klapmars werd Pastor Foekema, misdienaars,  prins en zijn page, raad van elf en garde verwelkomd in de kerk. Het populaire nummer: "Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent" werd er direct achteraan gespeeld. Pastor Foekema haakte daar gelijk op in om te zeggen dat hij het ook fijn vond dat er zoveel mensen in de kerk waren gekomen tijdens deze bijzondere viering. Later werden er nog enkele nummers gespeeld door de fanfare leden, die zich voor deze gelegenheid in carnavalskleren hadden gehuld. Het slotnummer werd enthousiast mee geklapt met de aanwezige kerkgangers.

Solistenconcours

Op zaterdag 10 februari 2018 was het 49e Solistenconcours van Femuza in de Stadslaankerk te IJlst. Van Fanfare Blauwhuis deden Sanne en Mariska mee. Zij speelden een prachtig duet dat werd beloond met een tweede prijs in de categorie duo's. Fantastisch, wat kunnen deze twee meiden die ook in het Frysk Jeugd Orkest spelen, samen prachtige muziek  maken.  In het juryrapport stond dat ze best een moeilijk nummer qua timing hadden gekozen, maar de zusjes klaarden de klus. Top dames!! Ook was er een prachtig juryrapport voor het optreden van onze leerlingen Eva, Sikke en Hilde. Zij spelen alle drie op de bugel en lieten ook mooi samenspel horen. Knap gedaan!!

Jeugdkorpsenfestival

Op 20 januari gaat Koperkabaal weer mee doen aan het Femuza Jeugdkorpsenfestival. Ze gaan daar hun vorig jaar gewonnen beker verdedigen. Best spannend natuurlijk! Het optreden tijdens het kerstconcert klonk prachtig, dus komt het op het Festival vast ook helemaal goed. Fanfare Blauwhuis is erg blij met het veelbelovende Jeugdorkest en wenst hun natuurlijk heel veel succes! Het Festival begint om 16.00 uur in MFC It Harspit te Oppenhuizen. Het optreden van Koperkabaal is 's avonds om kwart voor 8. Alle jeugdorkesten brengen een programma van 20 minuten en worden beoordeeld door een  vakjury. De winnaar van het Festival mag optreden in het Theater van Sneek. Wie weet, zien we Koperkabaal daar weer! Kijk voor de uitslag op het tabblad Koperkabaal...........

Jeugd Play-In te IJlst

Op 27 december werd in M.F.C. De Utherne te  IJlst de jaarlijkse play-in dag voor de jeugd gehouden. Deze dag werd georganiseerd door FEMUZA. Er deden ongeveer 100 kinderen van verschillende jeugd korpsen aan mee.  Ze werden verdeeld  in drie groepen: de beginners stonden onder leiding van Roelof Bakker, de gevorderden onder leiding van Jan Hibma en de slagwerkers onder leiding van Martijn Oostra. Onze koperkabaalleden: Wytse, Jelmer, Sikke, Mare en Hilde deden mee aan deze muzikale studiedag, die werd afgesloten met een gezamenlijk concert voor ouders en andere belangstellenden. Meer foto's van deze prachtige dag staan bij foto's op deze site.

 

 

Kerstconcert zondag 17 december 2017

Het was genieten tijdens het kerstconcert van Fanfare Blauwhuis dat in de Sint Vituskerk van Blauwhuis werd gehouden.  De muziekcommissie, dirigent en bestuur hadden weer een afwisselend programma samengesteld. De Fanfare opende met "A Christmas Celebration", nou kerst werd zeker gevierd tijdens dit concert dat gepresenteerd werd door Jelle Rijpma.  Zanger Sjoerd Huitema zong het prachtige "Danny Boy" met de Fanfare. De 4B's lieten prachtige kerst rock en roll nummers horen oa van Status Quo, The Shades en Slade.  Koperkabaal opende hun optreden met "Wolkom yn Blauhús". Verrassend was het lied "Peace in the Valley" met zanger Sjoerd Huitema en 4 fanfareleden.  Zo werd het een prachtig afwisselend programma en natuurlijk ontbrak ook samenzang van de traditionele kerstliedjes niet. 

Snertactie Fanfare Blauwhuis

Op zaterdag 25 november gaan de Fanfare Leden langs de deuren van Blauwhuis e.o. met heerlijke ambachtelijk gemaakte snert. De snert is verpakt in bakjes van een liter en geschikt om in te vriezen.

De snert is ook verkrijgbaar van 10.30 tot 12.30 uur in onze kraam op het kruispunt te Blauwhuis.

Mede door de opbrengst van deze actie wordt het mogelijk gemaakt muzieklessen in Blauwhuis te continueren en kunnen instrumenten en muziekstukken worden aangeschaft.

Cool Classic Tour

Vijf leerlingen van Koperkabaal speelden in Theater Sneek met het Frysk Jeugd Orkest.  In het kader van de Cool Classic Tour - een tour van het Frysk Jeugd Orkest door Friesland- waren de docenten van het Centrum voor Kunsten op de Sint Gregorius Basisschool om alles te vertellen over het orkest en de verschillende instrumenten die bespeeld worden. Na dit bezoek kregen leerlingen een kans om op zaterdag 14 oktober mee te spelen in het Frysk Jeugd Orkest. De vijf jongste Koperkabalers lieten deze unieke ervaring niet liggen en hebben met plezier mee gespeeld.  's Middags werd er gerepe-teerd en 's avonds mochten ze meedoen met het optreden in de grote zaal van het Theater Sneek. 

Seizoen 2017-2018

Vol enthousiasme wordt er elke donderdagavond weer gerepeteerd in de Sint Gregorius basisschool te Blauwhuis. Dit jaar weer olv dirigent Erwin Schippers, die na een sabbatical jear weer uitgerust en wel de dirigeerstok ter hand neemt.  Een bijzonder jaar, want in juni 2018 wordt het 10 jarig bestaan gevierd van de Fanfare.  Het jaarlijks kerstconcert staat weer op de agenda en de eerste muziekstukken hiervoor staan alweer op de muziekstandaard. Natuurlijk gaat de Fanfare weer mee doen aan een festival en worden er weer koffieconcerten in het Teatskehûs gegeven. Het belooft weer een prachtig muzikaal jaar te worden!!!

Diploma en Kampioen

Felicitaties voor Jelke en Anneke! Jelke slaagde voor diploma C en Anneke voor diploma B. Toppers, knap gedaan! Ook felicitaties voor Tanja, zij werd met de Friese Jeugd Fanfare Europees Kampioen!  Geweldig natuurlijk, wat een topprestatie!!

Laatste repetitieavond seizoen 2016-2017

Donderdagavond 29 juni was voor Fanfare Blauwhuis de laatste repetitie avond van het seizoen. Een speciale avond, want dirigent Roelof Bakker dirigeerde voor de laatste keer. Volgend seizoen staat de Fanfare weer olv Erwin Schippers, die na een "sabbatical year" weer heel veel zin heeft om te beginnen. Natuurlijk blijft Roelof verbonden met de Fanfare, omdat hij de dirigent van Koperkabaal is. Op de repetitie werden allemaal verzoeknummers gespeeld, zodoende werd het een hele gevarieerde muziekavond. Na afloop was er een gezellige nazit en werd Roelof bedankt voor zijn inzet voor de Fanfare.

Festival Schiermonnikoog

Zaterdagmorgen 10 juni jl. om 10 minuten voor 5 vertrok de Fanfare en Koperkabaal richting Lauwersoog om daar de boot van half 7 naar Schiermonnikoog te nemen.  Natuurlijk was dit voor iedereen erg vroeg, maar het beloofde een prachtige dag te worden. Koperkabaal mocht de spits afbijten van het jaarlijkse koren- en korpsen festival. En dat hebben ze heel goed gedaan! Een prachtig optreden dat werd beoordeeld met een derde prijs van alle deelnemers in de 5de divisie. Fanfare Blauwhuis stond ook vroeg in het programma gepland. En ook voor hun een succesvol optreden, het verplichte werk werd beoordeeld met een halve punt minder dan het jeugdorkest en goed voor een vierde prijs.  Later op de morgen werd er door beide korpsen nog gespeeld in het gezellige centrum van het dorp. Daarna kon iedereen zich vermaken op het terras, het strand, een wandeling of luisteren naar optredens van koren of korpsen.  Dit jaar werd het festival voor de zestigste keer gehouden. Alle deelnemers werden daarom getrakteerd met een optreden van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willen Friso. Fantastisch wat deze beroepsmusici lieten horen!

Op de foto een stralende Agatha die de twee bekers in ontvangst mocht nemen.

 

Galaconcert vrijdag 16 juni

 

Wilt u ons jeugdorkest Koperkabaal eens horen spelen? 

Kom dan op vrijdagavond 16 juni naar Theater Sneek!

Het beloofd een prachtig afwisselend concert te worden met alle prijswinnaars van de FEMUZA festivals.

Op het programma staat ook een gezamenlijk optreden van alle deelnemers, waar van te voren nog even voor geoefend moet worden.

De toegang is gratis en het concert begint om 19.45 uur.

 

Verslag van dit optreden vindt u bij het kopje Koperkabaal en de foto's staan in het foto archief van deze site.

Leerlingenconcert Fanfare Blauwhuis

Prachtig was het Leerlingenconcert dat op donderdagavond 18 mei jl gehouden werd in sporthal De Singel. Alle leerlingen speelden op hun eigen niveau een mooi stukje muziek voor een redelijk gevulde zaal! 

De AMV'ers olv juf Pytrick lieten vol enthousiasme zien en horen wat ze bij de binnenschoolse AMV lessen geleerd hebben. Natuurlijk ontbrak het lied "Mieke heeft een lammetje" niet. Daar zijn we allemaal mee begonnen toch?

Vervolgens waren er afwisselende optredens en muziekstijlen van pop, rock tot Bach no.3,

samenspel en solo's. Ook was er weer een daverend optreden van het Jeugdorkest Koperkabaal. Veelbelovend voor het optreden in Theater Sneek dat op 16 juni a.s  gehouden zal worden. Tot slot vertelde slagwerkspecialist van het korps uit Arum over hoe leuk en belangrijk voor een korps het is om slagwerk te spelen bij een muziekkorps. Natuurlijk mocht er ook even op het drumstel gespeeld worden door aspirant leden, wat natuurlijk erg leuk was.

Foto's van het concert staan in het archief van deze site.

Maart 2017: Proeflessen

Vol enthousiasme zijn 4 kinderen begonnen met de proeflessen. Best lastig natuurlijk om  een mooi geluid uit de bugel of P-Bone te krijgen. Maar wat is muziek maken leuk! Op donderdagavond 18 mei horen we de resultaten op het leerlingenconcert in sporthal De Singel. Ook andere leerlingen verzorgen optredens en zal het jeugdorkest Koperkabaal van zich laten horen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb