28 juni: Examen Nynke Post in de Singel

30 juni: Jeugdorkestenfestival, Koperkabaal treedt om 14.25 uur op in Harmonie

21 augustus: Eerste repetitie op dinsdag

30 augustus: Tweede repetitie

1 september:  Hemdykrintocht, 7.30 - 9.00 uur

15 september: Millenniumloop, 13.15 - 14.45 uur

23 september: Viering 150 jaar Sint Vituskerk, 9.30 uur

24 november: Snertactie

16 december: Kerstconcert