Jaarverslag Fanfare Blauwhuis 2016

Jaarverslag Fanfare Blauwhuis 2016 Met de klanken van Gurbe nog in de herinnering begint Fanfare Blauwhuis op 7 januari 2017 met het nieuwe muzikale jaar. De French Carol en de kerstmedleys kunnen het archief weer in en Fanfare Blauwhuis begint zich voor te bereiden op de eerstvolgende activiteit. Fanfare Blauwhuis begint fanatiek met sectiepetities voor de verschillende instrumentengroepen. Via de app wordt druk geruild en uiteindelijk komt bijna iedereen aan de beurt. De bassectie is er door al dat ruilen bij ingeschoten, maar ze kunnen ook zonder deze repetities over het algemeen prima meekomen. Na het jeugdkorpsenfestival op 21 januari in Oppenhuizen – daarover meer in het verslag van Koperkabaal - worden er door Edith en Erwin solistenoptredens in het Teatskehús georganiseerd op 26 januari. Voor de solisten een mooie oefening voor publiek op te treden in aanloop naar examens en concerten en voor de bewoners van het Teatskehús altijd een welkom verzetje. 21 februari : koffieconcert in het Teatskehús. Lekker warm en heel gezellig. Fanfare Blauwhuis speelt o.a. Three Historic Episodes en Big Band Swing Hits. Candida heeft geteld hoeveel liedjes er in het laatstgenoemde stuk zitten. Uiteraard wordt er ook deze keer weer verzocht om een marsje. Aan die wens kan Fanfare Blauwhuis wel tegemoet komen. 12 maart: Femuza Festival in Nijland. Een festival, waarbij orkesten uit Zuidwest Friesland van verschillende divisies hun klanken laten horen. Leuk om mee te doen en om naar anderen te luisteren en lekker dichtbij deze keer. We geven een mooi optreden en ontvangen een positief juryrapport. Was er op 11 februari voor het eerst een ledenvergadering voor Koperkabaal (verslag bijgevoegd bij de agenda), op 17 maart, is de algemene jaarvergadering voor Fanfare Blauwhuis. Aanwezig 31 leden! Het verslag van de vergadering is aan iedereen verstuurd bij de agenda voor deze vergadering. Na het serieuze werk vertelt Rianne de Jong over haar 6-weekse zeilavontuur op “De Wylde Swan” en natuurlijk wordt er nog wat nagepraat.. 19 maart een bijzondere Fanfare-activiteit: we mogen voor het eerst bij de garderobe staan tijdens Rock bij Rein. De mensen die zich daarvoor opgegeven hebben werden in twee shifts verdeeld en hadden, uit de verhalen te horen, lol tot in de vroege uurtjes. Het mooie van zo’n activiteit is dat het een mooi bedragje oplevert. Bijna moest deze opbrengst ingeleverd worden voor een zoekgeraakte jas, maar ook dat is weer opgelost. Ook dit jaar staat de maand april in het teken van de donateursactie. De nieuwe penningmeester en de voorzitter van Fanfare Blauwhuis maken alle lijsten in orde en de fanfareleden gaan op pad voor donaties uit het dorp. Op de bestuursvergadering van 3 april sluit Erwin aan. Hij geeft aan graag een dirigentsabatical-jaar te willen. Het bestuur van Fanfare Blauwhuis gaat hier uiteraard in mee, maar nu… Voor het eerst in het bestaan van Fanfare Blauwhuis is er een vacature voor een dirigent. Een uitdaging, de koppen worden bij elkaar gestoken en al snel is er een oplossing gevonden in de persoon van Roelof Bakker. Roelof is bij Fanfare Blauwhuis bekend als de dirigent van Koperkabaal, geeft les op groot koper in Blauwhuis en wil het sabatical jaar van Erwin opvangen. Net als iedere vereniging heeft ook Fanfare Blauwhuis een vast punt op iedere ledenvergadering; wat is paars. In mei werd er dan ook een enquête gehouden, waaruit bleek dat de kleur paars als accent wel mooi gevonden wordt door de leden maar dat er discussie is over welke kleur dat dan is. De oplossing is een kleurenkaart uit de Karwei; deze is aan alle leden overhandigd. Ook dit jaar worden op 4 mei de slachtoffers van de WO II weer herdacht in Blauwhuis. Dit jaar weer in Blauwhuis bij de St. Vituskerk. Er was bijzondere aandacht voor Broer de Witte. Fanfare Blauwhuis speelde koralen en natuurlijk werd “The Last Post” weer gespeeld door Watze Post. Net als ieder jaar was het weer een indrukwekkende avond. Op 21 mei is Fanfare Blauwhuis weer present op het Gouden Spikerfestival in Ureterp. De fanfare heeft prachtig gespeeld en kreeg een mooi juryrapport. Natuurlijk werd ook de cd met de opnamen van Fanfare Blauwhuis gekocht, dachten we…. De CD ging ongehoord het archief in en maanden later, toen Tanja haar stuk nog eens wilde beluisteren, bleek er alleen Fanfare Blauwhuis op de vóórkant van de cd te staan. De opnames waren van een ander korps. Gelukkig hebben we sinds kort de goede CD in huis. Voor trombonist Johan van der Meer zal dit een bijzonder optreden geweest zijn. Johan, man van het eerste uur, zeer betrokken bij de oprichting van Fanfare Blauwhuis in 2007 en de jaren daarna, heeft aangegeven te willen stoppen bij Fanfare Blauwhuis. Vanwege drukke werkzaamheden moet hij keuzes maken. Fanfare Blauwhuis zullen hem in het korps en de sectie missen en andersom zal Johan de fanfare ook missen. 9 juni leerlingenconcert; deze keer voor het eerst op donderdagavond. De AMV-ers werden begeleid door Edith Bakker, omdat hun eigen docente Nynke Jaarsma niet aanwezig kon zijn. Meer hierover in het jaarverslag van Koperkabaal. Al aan het begin van het jaar werd Fanfare Blauwhuis door bugelliste Tanja uitgenodigd haar te begeleiden tijdens haar D-examen in juni. Na uitvoerig overleg besloten we hierop in te gaan; nee, uiteraard reageerde het hele korps meteen enthousiast op deze uitnodiging. Op 23 juni was het zover; in de sporthal werd het concert gegeven, waarin Tanja haar D-examen haalde. Het concert werd door Tanja zelf georganiseerd. Fanfare Blauwhuis begeleidde haar bij het stuk “Grand Russian Fantasia”. Tanja haalde met gemak haar D en ontving het diploma uit handen van Tseard Verbeek. Van Fanfare Blauwhuis kreeg ze een leuk aandenken. Alweer een historisch hoogtepunt in het bestaan van Fanfare Blauwhuis; een leerling uit eigen kweekvijver gebracht naar D. 30 juni midzomernachtconcert Teatskehús. Onder het genot van een broodje hamburger en heerlijke salades speelt Fanfare Blauwhuis niet oonder de bom, maar vanwege het weer, in het atrium. Deze keer wijkt Fanfare Blauwhuis af van het paarse accent; ze speelt zeer gedurfd in spijkerbroek met zomers T-shirt. De periode voor de zomervakantie staat normaliter voor het bestuur in het teken van: overleg met muziekschool over o.a. de lesgeldtarieven van het komende seizoen. Overleg met dirigent over bezetting Fanfare en planning activiteiten seizoen 2016/2017, overleg met muziekschool en St. Gregoriusschool over AMV. Een deel van deze activiteiten werden dit jaar na de zomervakantie afgerond, waardoor o.a. de lesgeldtarieven later bekend gemaakt werden en facturen later verstuurd zijn dan de leerlingen en hun ouders gewend zijn. Ook in de zomerperiode maakt Hester kenbaar haar bestuursfunctie te willen neerleggen vanwege de situatie thuis. Rennie wordt gevraagd de secretaressefunctie van Hester per direct over te willen nemen en dat wil ze. Na de zomervakantie begint Fanfare Blauwhuis met een nieuwe binnenkomer; de eerste repetitie-avond 1 september gaat Fanfare Blauwhuis zonder instrument en met alle leden, inclusief Jan Yeme de nieuwe trombonist en Ylse de kersverse tenorsaxofoniste, naar de Golfbaan Pitch en Put in Koudum. Een groot succes! Het eerste optreden na de zomervakantie is een bijdrage aan het monumentenweekend op 11 september. Na één repetitie gaat het Fanfare Blauwhuis prima af mooie koralen te spelen in de vertrouwde St Vitus, voor het eerst onder begeleiding van Roelof en hij bleef…Fanfareblauwhuis speelde zelfs zo goed, dat de sectierepetities die ze meestal in september heeft, geschrapt worden. Na afloop van dit optreden kwam ter sprake dat Roelof een zoon heeft, Wiebe, die altijd graag bas heeft willen spelen. Laat Fanfare Blauwhuis hier nu ook net een vacature open hebben staan. Begin oktober was Wiebe voor het eerst op de repetitie; hij wilde het wel proberen tot het kerstconcert. Op het moment van schrijven van dit verslag zit Wiebe nog steeds met zijn bas tussen Piet en Teake in. Ook Sikke komt de trombonesectie na de zomer weer verstrekken. Tijdelijk, dus er blijft nog steeds een vacature voor een trombonist. Dit jaar geen studiedag, maar een heel weekend muziek maken in het weekend van 29 en 30 oktober. Fanfare Blauwhuis kiest dit jaar weer voor zeilschool de Bird, maar neemt nu zelf de catering op zich en alle leden nemen een slaapzak en kussensloop mee. De slagwerkers volgden in de muziekschool in Sneek een clinic van Richard Veldman en schoven bij de lunch aan. De overige secties werden op de zeilschool bijgespijkerd. Het was weer een succesvol, waardevol en leerzaam weekend. Misschien moeten we de jeugd nog eens vragen hoe het blazen op de zondagochtend bevalt, na Wimpie’s Woodstock. Op zondag 13 november laten we in het Teatskehús horen wat we in het studieweekend allemaal geleerd hebben. Wegens groot succes wordt er ook in 2016 weer een snertactie ingelast, en wel op zaterdag 26 november. Bij prachtig zonnig weer en een snerttemperatuur onder 0, weten de leden van Fanfare Blauwhuis in rap tempo 400 liter snert aan de man te brengen. De laatste activiteit van 2016 is een traditionele, maar dit jaar bijzondere. Op 17 december organiseert Fanfare Blauwhuis haar 10e kerstconcert, voor het eerst op zaterdag. De muziekcommissie kiest in overleg met het bestuur hoogtepunten uit de afgelopen 10 jaar kerstconcerten, een idee van Nynke Post. Zo zong Ina Kluvers weer het prachtige “Don’t cry for me Argentina”. Gurbe Douwstra was verhinderd, maar ook daar had Fanfare Blauwhuis een oplossing voor. Watze Post zong “Lit jim gean, Friezen” en kreeg de stemming er goed in. Uiteraard was ook het voor de gelegenheid samengestelde koor weer van de partij; deze keer onder begeleiding van Edith Bakker. De solisten van het koor Ysbrand Galama en Tine Nieboer hebben prachtige nummers ten gehore gebracht. Het saxofoonkwartet (Renske, Aggie, Boudina en Rennie) speelde onder begeleiding van Fanfare Blauwhuis een mooi Pools kerstlied. Verder waren er prachtige solostukken van Maaike de Jager (altsaxofoon) en Nynke Post (xylofoon). En wederom was het kerstconcert een succes, met na afloop zeer positieve reacties van verschillende kanten. Tot slot: In 2016 zijn er geen instrumenten aangeschaft. Rennie .