Jaarverslag Fanfare Blauwhuis 2017
Na het “winterskoft” start Fanfare Blauwhuis op 5 januari 2017 het nieuwe muzikale jaar met nieuwe muziek; we maken ons op voor het Femuzafestival in april. We moeten aan de bak blijkt al snel in januari, want de jeugd haalt ons in. Over het succesvolle jeugdkorpsenfestival op 20 januari in Oppenhuizen meer in het verslag van Koperkabaal.
Op 16 maart was de algemene ledenvergadering, waarbij maar liefst 32 leden aanwezig zijn. In september 2016 heeft Hester aangegeven haar bestuursfunctie neer te willen leggen, Rennie heeft toen haar taak overgenomen, maar komt nu officieel in het bestuur. Petraneemt de jeugdzaken van Aggie over. Voorzitter Tiny bedankt Hester en Aggie voor hun jarenlange inzet voor Fanfare Blauwhuis en verwelkomt de nieuwe bestuursleden.
Ook wordt in deze ledenvergadering de FBI aan de leden voorgesteld. FBI is een werk/adviesgroep voor zaken op financieel, beleidsmatig en innovatief gebied. Het huidige bestuur kan best wat hulp/advies gebruiken van mensen die ondernemend en doortastend zijn. De FBI bestaat uit Watze en Piet. Hun eerste taak is zich bezig te houden met het continueren van de AMV.
Op 2 april hebben we een soort van generale repetitie in het Teatskehús; lekker warm en altijd gewaardeerd. Fanfare Blauwhuis presenteert een aantal voor de bewoners van het Teatskehús nieuwe nummers, zoals een A Tribute to Elvis en The Eagles in concert. Deze laatste is door Saakje  geleend van het muziekkorps van Burgwerd. Uiteraard ontbreekt het marsje niet.
8 april: Femuza Festival in Nijland. Ter ondersteuning van de trombonesectie huren we Oane Gaastra uit Idskenhuizen in. De grote muziekkorpsen uit de Súdwesthoeke staan in de picture met hun muziek voor het aanstaande WMC. Fanfare Blauwhuis gaat met een niet bijzonder positief juryrapport naar huis. Snel vergeten en op naar de volgende activiteit.
Zoals gebruikelijk is er in april weer de donateursactie. De lijsten zijn weer geactualiseerd door de penningmeester en de fanfareleden gaan op pad voor donaties uit het dorp.
Het 4-mei-comité nodigt Fanfare Blauwhuis ook dit jaar weer uit mee te werken aan de deadebetinking, welke gehouden wordt op het Abbegeaster Ketting. De betinking staat in het teken van Gerrit Rijpma die in een roeiboot aan de razzia probeerde te ontsnappen.
Op 18 mei is er weer het leerlingenconcert, deze keer zonder Fanfare Blauwhuis maar met Pytrik Gerbrandy die de AMV-ers begeleidt. Meer hierover in het verslag van Koperkabaal.
In alle vroegte gaat Fanfare Blauwhuis op zaterdag 10 juni naar Schiermonnikoog, met Lord Tullamore in de tas. Tjitte-Roel speelt mee op trombone en Harry Kamstra, bas, treffen we op het eiland. Koperkabaal gaat ook mee, want als je de eerste prijs wint op het Jeugdkorpsenfestival is zo’n uitje wel verdiend. Het is een gezellige dag. Een dag met een gouden randje, want op de terugweg naar huis ontploft de fanfareapp. Agatha, achtergebleven op het eiland, stuurt een foto met in elke hand een beker. Niet alleen Fanfare Blauwhuis, maar ook onze Koperkabalers hebben een prijs gewonnen; respectievelijk 4e met
83 punten en 3e met 83,5 punten. Ja de jeugd haalt ons in, gelukkig. Een ongelooflijk mooi moment in de geschiedenis van Fanfare Blauwhuis! We genieten ervan en wie dat wil kan ’s avonds nog even napraten in de tún van Piet en Rennie op Fiifhús.
Op vrijdag 16 juni zijn alle leden uitgenodigd voor het galaconcert om te luisteren naar de toppers van Koperkabaal.

Op 22 juni komt Fanfare Blauwhuis zelf weer in actie op het Simmerfestival in Gaastmeer. Met een op hol geslagen Elvis, was het een gezellig festival.
Op de laatste korps repetitie nemen we afscheid van Roelof; zowel voor Fanfare Blauwhuis als voor Roelof was het een plezierig en succesvol jaar. Voordat de vakantie begint, pakt Fanfare Blauwhuis de draad weer op met Erwin, want zijn sabbatical is voorbij. Er worden plannen gemaakt voor het 10-jarig jubileum in mei 2018. Berber geeft aan dat ze na de vakantie niet meer terugkomt; jammer, we zullen haar missen. Tjitte-Roel levert de trombone
weer in en ook Petra  geeft aan dat ze na het kerstconcert stopt met blazen bijFanfare Blauwhuis, jammer Petra. Sikke last weer een pauze in na het kerstconcert en ook Wiebe zet er na het kerstconcert voorlopig een punt achter.
Op 7 september beginnen we weer met frisse moed en twee diploma’s rijker; Anneke haalde B en Jelke C. We repeteren vanaf nu tot 21.45 uur en weer onder leiding van Erwin alsof hij nooit is weggeweest.
18 november is het hard werken tijdens de studiedag op De Bird; deze keer wat later dan we gewend zijn omdat we rekening hebben gehouden met de toetsweek van de jongsten onder ons. Dit jaar zijn ook de slagwerkers de hele dag op De Bird; zij krijgen repetitie van Hendrik Dullemans. Kees Romers begeleidt de saxofoonsectie en – vaste prik – Roelof en Erwin doen laag en hoog koper.
25 november wordt er bijna 400 liter snert verkocht. De overgebleven bakjes snert worden zorgvuldig geteld en in verschillende vrieskisten bewaard, zodat we dit in december na het kerstconcert kunnen nuttigen.
17 december Kerstconcert met als thema Rock ’n Roll met medewerking van Sjoerd Huitema en de 4B’s . Ook dit concert is weer anders dan anders, waarbij de 4B’s vooral de Rock ’n Roll inbrengen, maar opnieuw een succes.
Met nog één repetitie te gaan sluit Fanfare Blauwhuis een succesvol jaar af.
Tot slot:In 2017 zijn er geen instrumenten aangeschaft.

Rennie.